INSTILLAGEL ALMED – ŻEL DO MIEJSCOWEGO ZNIECZULENIA BŁON ŚLUZOWYCH Z DODATKIEM PREPARATU ANTYSEPTYCZNEGO

INSTILLAGEL ALMED – ŻEL DO MIEJSCOWEGO ZNIECZULENIA BŁON ŚLUZOWYCH Z DODATKIEM PREPARATU ANTYSEPTYCZNEGO

dostępny w formie sterylnej strzykawki jednorazowej o pojemności 10 ml


• dawki przystosowane do warunków anatomicznych i wymogów czasowych
zabiegów przezcewkowych
• dzięki zawartości roztworu hydrocelulozy posiada silne właściwości
adhezyjne i „smarujące”, ułatwiające równomierne rozprowadzenie
żelu po powierzchni błony śluzowej oraz wprowadzenie cewnika lub
endoskopu nawet w przypadkach silnie zmienionego patologicznie
pęcherza i cewki moczowej, jednocześnie nie zacierając obrazu tkanek
w endoskopii
• ułatwia skuteczną prewencję zakażeń jatrogennych dróg moczowych,
powstałych na tle mikrourazów błony śluzowej powstałych w trakcie
zabiegu
• łatwe otwieranie sterylnego opakowania zapewnia nieprzerwalną
sterylność i jałowe środowisko
• zapewnia kompletne miejscowe znieczulenie błon śluzowych poddawanych
cewnikowaniu diagnostycznemu, wspomagającemu terapię
podstawową oraz cewnikowaniu w przebiegu zabiegów endoskopowych
• maksymalnie komfortowe warunki optyczne
• pełna wygoda stosowania